Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 91 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2023

91 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2023

ภาพรวม

โปรแกรมยุติธรรมทางอาญามักมีหลักสูตรที่สอนนักเรียนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรในโปรแกรมอาจรวมถึงการรักษาอาชญาวิทยาอาชญากรรมไซเบอร์จริยธรรมการบริหารความมั่นคงชายแดนและการแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (91)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน